Koningin Beatrixschool
Zuidplashof 3
2743 CR Waddinxveen
T. 0182 - 619862
E. kbdir@konbeatrix.nl

Documenten

Aanmeldformulier voor nieuwe leerlingen (pdf)
Hier kunt u het aanmeldformulier voor nieuwe leerlingen downloaden. Dit formulier kunt u afdrukken en dan invullen. Dit formulier kunt u inleveren op school. U kunt hier het formulier ook digitaal invullen. 

Adreswijzingsformulier (pdf)
Dit is het formulier wat u kunt invullen als het adres van u en uw kinderen veranderd.


Beleidsplan Sociale Veiligheid (pdf)
In dit beleidsplan kunt u lezen hoe wij omgaan met de sociale veiligheid van uw kind hier op school.  
 
Materiaal waar de kinderen zelf voor zorgen (pdf)
Een overzicht van materialen waar de school voor zorgt en waar de kinderen zelf voor moeten zorgen. 


Om te bewaren 2016-2017 (pdf)
Een handig overzicht met alle belangrijke data  voor het aankomende schooljaar.

Ouderportaal (pdf)
Een korte beschrijving van de inhoud en werking van het Ouderportaal. 
 
Pest- en gedragsprotocol (pdf)
In het pest- en gedragsprotocol vind u onze visie op pesten. Daarnaast is te lezen wat wij allemaal doen om het te voorkomen en het te stoppen. Er staan ook praktische tips in voor ouders.
 
Privacyverklaring (pdf)
Onze school gebruikt diverse media om u te informeren over de gang van zaken. We maken gebruik van de website, Facebook, YouTube en de lokale krant. Regelmatig plaatsen wij foto’s of video’s van activiteiten op de website en via sociale media. Via deze verklaring kunt u hier toestemming voor geven. 

Protocol schorsing & verwijdering (pdf)
Soms ontstaan er op school situaties die lijken uit te draaien op schorsing en/of verwijdering van leerlingen. Om diverse redenen zijn scholen erg terughoudend om leerlingen te schorsen en te verwijderen. Toch zal het zo nu en dan nodig zijn. Dit protocol vormt een heldere leidraad voor zulke situaties.
 
Protocol leerlingenvervoer en veiligheid (pdf)
Hier vindt u het protocol leerlingenvervoer en veiligheid dat opgesteld is door het bestuur.
 
Schoolgids 2017-2018 (pdf)
In de schoolgids vindt u alle informatie over visie, uitgangspunten en doelen van ons onderwijs, maar ook praktische zaken op school. De schoolgids verschijnt 1 keer per jaar. Hier leest u alle bijlagen.

Schoonmaakrooster '16-'17 (pdf)
In dit rooster kunt u zien wanneer u aan de beurt bent voor één van de jaarlijkse schoonmaakavonden. 

Schoolplan 2013-2017 (pdf)
In het schoolplan vindt u alle informatie over de voorgenomen ontwikkelingen in de komende 4 jaar. 
 
Schoolondersteuningsprofiel (pdf)
In dit schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden, grenzen en ambities die de school heeft als het gaat om het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met specifieke (extra of aanvullende) onderwijsbehoeften. 
 
Spreekbeurt voorbereiden (pdf)
In dit document vindt u een handig stappenplan om samen met uw kind een spreekbeurt voor te bereiden. Als u vragen heeft, kunt u altijd terecht bij de leerkracht van uw kind.
 
Als school mogen wij kinderen zonder toestemming van de ouders geen medicijnen toedoenen. Wanneer uw kind gebruik moet maken van paracetamol of andere incidentele medicatie, willen wij u vragen om de toestemmingsverklaring voor het toedienen van geneesmiddelen in te vullen. 

Verlofaanvraag (pdf) 
Als u buiten de schoolvakanties om verlof wilt aanvragen voor uw kind kunt u dit formulier invullen. Het formulier levert u in bij de directeur. U krijgt van hem bericht of uw aanvraag is goedgekeurd.