Koningin Beatrixschool
Zuidplashof 3
2743 CR Waddinxveen
T. 0182 - 619862
E. directie@konbeatrix.nl

Documenten

Aanmeldformulier voor nieuwe leerlingen
Hier kunt u het aanmeldformulier voor nieuwe leerlingen downloaden. Dit formulier kunt u afdrukken en dan invullen. Dit formulier kunt u inleveren op school. U kunt hier het formulier ook digitaal invullen. 

Adreswijzingsformulier
Dit is het formulier wat u kunt invullen als het adres van u en uw kinderen veranderd.


Beleidsplan Sociale Veiligheid
In dit beleidsplan kunt u lezen hoe wij omgaan met de sociale veiligheid van uw kind hier op school. 
 
Materiaal waar de kinderen zelf voor zorgen
Een overzicht van materialen waar de school voor zorgt en waar de kinderen zelf voor moeten zorgen. 


Om te bewaren 
Een handig overzicht met alle belangrijke data  voor het aankomende schooljaar.

Ouderportaal
Een korte beschrijving van de inhoud en werking van het Ouderportaal. 

 
Onze school gebruikt diverse media om u te informeren over de gang van zaken. We maken gebruik van de website, Facebook, YouTube en de lokale krant. Regelmatig plaatsen wij foto's of video's van activiteiten op de website en via sociale media. Via deze verklaring kunt u hier toestemming voor geven. 
 
In dit protocol, wat onderdeel is van het beleidsplan sociale veiligheid, beschrijven we onze visie op grensoverschrijdend gedrag; hoe we dit willen voorkomen en hoe hiermee omgaan mocht het toch plaatsvinden. In deze bijlage hebben we aantal tips op papier gezet hoe u als ouder kunt omgaan met plagen en pesten. 

Protocol leerlingenvervoer en veiligheid
Hier vindt u het protocol leerlingenvervoer en veiligheid dat opgesteld is door het bestuur.

 
In de schoolgids vindt u alle informatie over visie, uitgangspunten en doelen van ons onderwijs, maar ook praktische zaken op school. De schoolgids verschijnt 1 keer per jaar. 

Schoolondersteuningsprofiel
In dit schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden, grenzen en ambities die de school heeft als het gaat om het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met specifieke (extra of aanvullende) onderwijsbehoeften. 
 
Spreekbeurt voorbereiden
In dit document vindt u een handig stappenplan om samen met uw kind een spreekbeurt voor te bereiden. Als u vragen heeft, kunt u altijd terecht bij de leerkracht van uw kind.

Verstrekken van geneesmiddelen op school
Als school mogen wij kinderen zonder toestemming van de ouders geen medicijnen toedienen. Wanneer uw kind gebruik moet maken van paracetamol of andere incidentele medicatie, willen wij u vragen om de toestemmingsverklaring voor het toedienen van geneesmiddelen in te vullen. 

Verlofaanvraag 
Als u buiten de schoolvakanties om verlof wilt aanvragen voor uw kind kunt u dit formulier invullen. Het formulier levert u in bij de directeur. U krijgt van hem bericht of uw aanvraag is goedgekeurd.