Koningin Beatrixschool
Zuidplashof 3
2743 CR Waddinxveen
T. 0182 - 619862
E. directie@konbeatrix.nl
Tussen Schoolse Opvang - TSO

De tussenschoolse opvang wordt voor de leerlingen van de Koningin Beatrixschool en de Kardinaal Alfrinkschool samen georganiseerd. Dit wordt gedaan door de Stichting Humanitas. Deze stichting heeft voor ons een TSO een coördinatrice (Thelma Macdaniel) aangesteld, en daarnaast zijn er verschillende vrijwilligers (voornamelijk ouders) actief.
De kinderen van groep 1 t/m 4 eten in de aula van het schoolgebouw, waarna ze gaan buitenspelen op het plein. Bij regen spelen ze in de aula en in het speellokaal van de school.
De kinderen van groep 5 t/m 8 eten in het gebouw naast de school. Daarna is er voor hen buiten een gevarieerd spelaanbod, waarbij de kinderen ook zelf hun inbreng kunnen hebben.

Abonnementen en incidenteel overblijven

U kunt voor bepaalde dagen van de week een abonnement op de TSO nemen. Nieuw in schooljaar 2011-2012 is dat u ook een abonnement kunt nemen voor een dag één keer per twee weken. Deze mogelijkheid is gecreëerd om u tegemoet te komen omdat de prijs voor incidentele overblijf is verhoogd i.vm. de hogere administratiekosten die dit met zich meebrengt. Indien u een abonnement voor één keer per twee weken wilt, kruist u dan de betreffende dag aan op het 'aanmeldformulier abonnement' en schrijft u eronder '1 x per 2 weken'.
Het kan ook zijn dat uw kind maar af en toe overblijft. Dan hoeft u geen abonnement te nemen, maar betaalt u achteraf voor het aantal dagen dat uw kind van de TSO gebruik heeft gemaakt. Wel ontvangen wij graag éénmalig een aanmeldformulier met uw contactgegevens. Als u een abonnement heeft voor bepaalde dagen dan kunt u voor eventuele extra dagen ook achteraf een aanvullende factuur ontvangen. De tarieven voor abonnementen en incidenteel overblijven verschillen (zie hieronder).
Aanmeldformulieren voor zowel abonnementen als incidenteel overblijven kunt u ophalen en inleveren bij de TSO-medewerkers, of uit de rode map halen die te vinden is in de gemeenschapsruimte van de Kardinaal Alfrinkschool, of hier downloaden. U kunt de formulieren inleveren bij de administratie of directie.
   
            aanmeldformulier incidenteel overblijven (éénmalig)
            aanmeldformulier overblijven abonnement
 
Drie keer per schooljaar ontvangt u een factuur. Voor de abonnementen gaat het dan om de kosten van éénderde deel van het schooljaar.  Voor het incidenteel overblijven gaat het dan om het aantal dagen dat u in de achterliggende periode van de TSO gebruik heeft gemaakt.
Prijzen:
  Jaarabonnement:
   1 x per week: €  97,50
   2 x per week: € 195,--
   3 x per week: € 292,50
   4 x per week: € 390,--
 
    Incidenteel overblijven:
    € 3,50  per keer
 
Wanneer u gedurende een schooljaar wilt stoppen met tussenschoolse opvang, dan kunt u onderstaand formulier gebruiken: opzegformulier TSO

Aan- en afmelden van uw kind

Als u gebruikt maakt van het incidenteel overblijven, dan is het de bedoeling dat u uw kind vooraf aanmeldt.
Als u voor uw kind een abonnement heeft afgesloten dan is het de bedoeling dat u uw kind op tijd afmeldt als uw kind niet komt. U kunt uw kind zelf aan- en afmelden in de rode map die ligt in de gemeenschapsruimte in de Kardinaal Alfrinkschool. In deze map zitten een aanmeldlijst en een afmeldlijst. Denkt u hier alstublieft wel aan! Is uw kind ziek op de overblijfdag en komt u niet op school, vraagt u dan svp bij uw ziekmelding aan school of de leerkracht het kind voor de overblijf wil afmelden.
Voor vragen of opmerkingen is de coördinatrice (Thelma Macdaniel) te bereiken op 06-43050298 of via het emailadres lunchkids@gmail.com. Zij is echter slechts enkele uren per week direct te bereiken. U kunt ook een bericht op de voicemail achterlaten, maar dit is niet bedoeld voor ziekmeldingen.
 
Afspraken m.b.t. gedrag met groepen 5 t/m 8

Met de hulp van vele overblijfouders hopen wij de lunchpauze voor de kinderen een gezellig en ontspannen moment te maken. Daar hebben we ieders medewerking voor nodig en daarom hebben de kinderen van de oudste leeftijdsgroep (gr. 5 t/m 8) samen met de leidsters afspraken gemaakt over hoe we met elkaar omgaan. Bijgaand vindt u deze afspraken. Het is belangrijk dat de kinderen zich aan deze afspraken gebonden voelen en erover praten als ze een afspraak niet begrijpen of willen veranderen of aanvullen.
 
           afspraken TSO groep 5 t/m 8
  
In het zeer uitzonderlijke geval dat een kind zich meermaals niet aan deze afspraken houdt, kan hij/zij een gele kaart krijgen. Deze kaartenregeling leest u hieronder.
 
          regeling gele of rode kaart TSO