Koningin Beatrixschool
Zuidplashof 3
2743 CR Waddinxveen
T. 0182 - 619862
E. directie@konbeatrix.nl

Bezig met veel dingen...

Op onze school zijn we met een heleboel zaken bezig. Ik geef u een kleine bloemlezing :

  • verdere ontwikkeling van het gepersonaliseerd leren, waarbij de leerlingen steeds meer eigenaarschap krijgen.
  • nadenken over het hoe van het continurooster.
  • voorbereiden hoe het interieur van onze nieuwe school er uit kan gaan zien *de kindgesprekken worden gehouden.
  • we denken na over het vorm geven van de leerlijn digitale geletterdheid *integratie van meerbegaafdheidsaanbod binnen de units.
  • werken met een portfolio om het ontwikkelingsproces van de kinderen meer gestalte te geven.
  • talentgericht werken onder de noemer van talent-herkenning.
  • nadenken hoe we op termijn de leerlingen op deze locatie nog kunnen blijven huisvesten.