Koningin Beatrixschool
Zuidplashof 3
2743 CR Waddinxveen
T. 0182 - 619862
E. directie@konbeatrix.nl
Nieuwe ouders

Bent u geïnteresseerd in onze school? Neem dan via dit formulier contact met ons op voor een kennismakingsgesprek!

Het is belangrijk om een goede school voor uw kind(eren) te kiezen. Als eventuele nieuwe ouders van de Koningin Beatrixschool willen we u dan ook een goede indruk geven van wat de school allemaal kan bieden en hoe wij bezig zijn met de ontwikkelingen in het onderwijs.

U kunt zich uitgebreider oriënteren door deze site verder te bekijken, maar ook door de schoolgids te bekijken. Hierin vindt u meer gedetailleerde informatie over het lopende schooljaar en de visie en keuzes die wij maken in ons onderwijsaanbod. 

Nog leuker vinden we het als u komt kijken bij ons op school. U ziet dan de school in bedrijf, hoe de groepen werken en u krijgt een algemene indruk van de school. Daarnaast heeft u de gelegenheid vragen te stellen en eventuele specifieke zaken over uw kind met ons te bespreken. Judith Kraaijenbrink houdt de kennismakingsgesprekken. Zij is werkzaam op de donderdag en vrijdag. Via dit contactformulier vraagt u een kennismakingsgesprek aan. 

We hebben een aantal vragen en antwoorden op een rijtje voor u gezet:
 1. Wat zijn de schooltijden?
  Een overzicht van de schooltijden vindt u hier
   
 2. Hoe kan ik mijn kind inschrijven?
  Door dit aanmeldformulier in te vullen! Wilt u liever een papieren versie? Deze kunt u hier downloaden. U bent ook van harte welkom om eerst een kennismakingsgesprek op school te hebben. Neem hiervoor even contact op met de directeur.
   
 3. Wat moet ik doen als mijn kind ziek is?
  Als uw kind ziek is, kunt u even bellen naar school (0182-619862) of een e-mail versturen naar de leerkracht (voor 19.00 uur 's avonds). 
   
 4. Hoe is het halen en brengen geregeld?
  Vanaf 08.15 uur zijn de kinderen welkom op het schoolplein. Om 08.20 uur mogen de kleuters naar binnen en worden opgevangen door de juf. Om 12.00 uur komen de kleuters naar buiten via de kleuteringang. U wordt vriendelijk verzocht om bij het hek te wachten. 
  's Middags zijn de kleuters vanaf 13.00 uur welkom in de klas en om 15.15 uur gaan ze naar buiten via de kleuteringang. 
   
 5. Welke afspraken gelden voor de gymles?
  De kinderen uit groep 1 en 2 gymmen in ondergoed. Deze gymlessen worden op vaste dagen gegeven. Het is handig als het kind dan kleren aan heeft, die het zelf makkelijk aan en uit kan trekken. Wilt u de gymschoenen van de kleuter voorzien van hun naam? Bij voorkeur graag gymschoenen met elastiek. De groepen 3 t/m 8 gymmen in De Duikelaar. Een overzicht van de gymtijden vindt u hier
   
 6. Welke taak hebben de contactouders?
  Op school werken we met contactouders. Deze ouders zijn contactpersoon voor andere ouders en helpen de leerkracht bij het voorbereiden en organiseren van activiteiten en festiviteiten. 
   
 7. Wanneer hebben de kinderen vakantie of een vrije dag?
  Een overzicht van de vakantie en de vrije dagen vindt u hier.
   
 8. Hoe zit het met de ouderbijdrage?
  De vrijwillige ouderbijdrage wordt in juni vastgesteld door het bestuur. Voor maximaal drie leerlingen uit één gezin is een ouderbijdrage verschuldigd. De hoogte van de bijdrage is momenteel €30,- per cursusjaar per kind. Van de ouderbijdrage wordt o.a. nieuwe leesboeken aangeschaft, Sinterklaasfeest en andere activiteiten voor kinderen georganiseerd. 
   
 9. Hoe is de medezeggenschap geregeld?
  De MR is een overlegorgaan, te vergelijken met de ondernemingsraad, en bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De MR behandelt zaken van bestuurlijke aard op schoolniveau. De ouders en leerkrachten kiezen hun eigen vertegenwoordigers in de MR. De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Twee vertegenwoordigers van de MR zitten in de GMR, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
   
 10. Moeten de kinderen ook fruit en drinken meenemen?
  's Ochtends rond de pauze wordt er in de klas gegeten en gedronken. Dinsdag en donderdag zijn onze fruitdagen! We verwachten dat uw kind fruit meeneemt. Dit mag natuurlijk ook op de andere dagen. 
   
 11. Hoe is het overblijven geregeld?
  De coördinatie van de tussenschoolse opvang ligt bij Humanitas. Het is mogelijk om naast een abonnement voor kinderen die op vaste dagen overblijven ook incidenteel over te blijven. De kosten per dag bedragen € 2,50 bij een abonnement. Aanmeldingsformulieren zijn hier te downloaden.
   
 12. Hoe is de buitenschoolse opvang geregeld?
  De coördinatie van de buitenschoolse opvang ligt bij Humanitas. Informatie over deze opvang kunt u hier lezen. 
   
 13. Worden er ook informatieavonden gehouden?
  Ja, aan het begin van het schooljaar worden alle ouders uitgenodigd voor de informatieavond. Daarnaast worden alle ouders ook uitgenodigd voor de oudervertelgesprekken waarbij je, als ouder, alles over je kind aan de leerkracht kunt vertellen. 
   
 14. Wat doet de school tegen pesten?
  Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus willen aanpakken. Daarom hebben wij het pest- en gedragsprotocol opgezet. Dit kunt u hier lezen.